بدون اینکه مشخص شوید پیام دیگران را بخوانید

برای اینکه از خوانده شدن پیامی که فرستادید مطلع شوید ، ابتدا باید وارد بخش تنظیمات واتس اپ بشوید؛ گزینه account سپس Privacy را انتخاب کنید و در این قسمت دکمه read receipts را در حالت خاموش قرار دهید.
 پیام دیگران را بخوانید بدون اینکه مشخص شوید + آموزش

ادامه مطلب